top of page

O NAS

Serenissima Polska

Oferujemy szerokie spektrum globalnych usług, dlatego przez lata rozwinęliśmy zintegrowaną działalność, która sprosta wszelkim wymaganiom.

 

Tymi słowami chcemy podkreślić sens naszej codziennej działalności, pasję do naszej pracy, znaczenie pomysłu i innowacji w celu zagwarantowania coraz doskonalszych usług i zaufania do naszych produktów. Idea naszych usług gastronomicznych opiera się na jasnej wizji - promujemy właściwą kulturę żywienia, która zaspokoi potrzeby naszych klientów. Wierzymy w gastronomię przyjazną dla  środowiska, odpowiedzialną i dostosowaną do potrzeb klienta. Dla lepszej przyszłości konieczne jest zagwarantowanie wszystkim zdrowej żywności oraz informacji o wszelkich aspektach związanych z codzienną dietą i stylem życia. 

50.000.000

posiłków rocznie

14

powiązanych Spółek

9.000

pracowników

320.000.000

 łączny obrót

WYZWANIA

Wyzwania jako punkt wyjścia dla rozwoju

Grupę Serenissima Ristorazione S.p.A. cechują zdolności i wiedza, które przekładają się na nieustanne udoskonalanie działań i produktów, rozwój projektów specjalnych i dostosowywanie się do potrzeb klientów. To pozwoliło nam odnieść sukces w tak niezwykle konkurencyjnym i zmiennym sektorze jak żywienie zbiorowe we Włoszech.

Wyzwanie - szybkość: 

Szybkość korzystania z nowych możliwości biznesowych, które stawia przed nami rynek.

Wyzwanie - relacja z klientem: 

Umiejętność zrozumienia w pełni wymagań klientów jest kluczem do sukcesu.

Wyzwanie - elastyczność: 

Przeniesienie uwagi z wewnętrznej organizacji na sieć relacji z otoczeniem.

Wyzwanie - wiedza: 

Umiejętność stworzenia systemu personel-organizacja na podstawie zdolności do szybkiej wymiany i zastosowania w praktyce wiedzy i kompetencji.

CERTIFIKATY

 

Serenissima Polska zwraca uwagę na bezpieczeństwo i jakość, dlatego posiadamy certyfikat ISO 9001:2015.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa: nasze działania na rzecz środowiska

RÓWNOWAGA

ŚRODOWISKOWA

Ochrona środowiska poprzez nisko emisyjne działania. Produkty z krótkiego łańcucha dostaw. Lokalni dostawcy. Certyfikaty Ecolabel. Ekologiczne paliwa. Redukcja strat.

RÓWNOWAGA

SPOŁECZNA

 Promocja świadomej konsumpcji poprzez akcje bezpośrednie (edukacja żywieniowa) i proponowanie lokalnych produktów i dań, które promują dane terytorium.

RÓWNOWAGA

GOSPODARCZA

Wspieranie lokalnego zatrudnienia w sposób bezpośredni poprzez utrzymanie i wspieranie dotychczasowego personelu oraz zasilanie lokalnej gospodarki poprzez wybieranie lokalnych dostawców.

GRUPA SERENISSIMA

 

Naszą firmę od zawsze wyróżnia umiędzynarodowienie. Grupa przez lata rozprzestrzeniła się na skalę europejską, w szczególności w Hiszpanii i Polsce. Model usługi globalnej od samego początku, w latach 80., wyróżniał sposób działania firmy. Został ukierunkowany na świadczenie zintegrowanych usług pozwalających wyjść naprzeciw konkretnym wymaganiom klienta.

Grupa Serenissima Ristorazione działa w  podstawowych segmentach usług gastronomicznych (handel, placówki ochrony zdrowia, szkoły, firmy i inne). Jej siedziba główna mieści się w Vicenzy, centrum, z którym zarządzamy innymi oddziałami na terytorium włoskim i europejskim. 

Filozofia firmy opiera się na trzech ważnych wartościach - innowacji, rozwoju i pracy, poprzez które chce podkreślić sens swojej codziennej działalności: pasję do pracy oraz znaczenie innowacji w celu zagwarantowania coraz doskonalszych usług i zaufania do jakości oferowanych produktów. 

Idea gastronomii według Grupy Serenissima opiera się na jasnej wizji - promujemy prawidłową kulturę żywienia, która zaspokoi potrzeby naszych klientów.

SERENISSIMA RISTORAZIONE

Jednostka dominująca  wraz z zarządem, specjalizująca się w produkcji posiłków dla szpitali, przedsiębiorstw, szkół i zarządzania obiektami użyteczności publicznej.

ROSSI CATERING

Firma specjalizująca się w dystrybucji żywności świeżych, pół-świeżych, mrożonych i suszonych produktów dla sektora HORECA i pełni fundamentalną rolę dla platformy logistycznej Grupy.

IMES

Firma specjalizująca się w dostawach artykułów spożywczych przeznaczonych dla  gastronomii oraz żywienia zbiorowego.

VEGRA CAMIN

Firma specjalizująca się w produkcji posiłków dla firm oraz szkół.

F.F.F.

Firma specjalizująca się w dostawach świeżych i suszonych owoców i warzyw, zarówno dla spółek z Grupy, jak i dla klientów zewnętrznych.

RISTOVENDING

Firma specjalizująca się w sektorze vendingu.

SERENISSIMA IBERIA

Firma specjalizująca się w produkcji posiłków dla szpitali, szkół i firm cateringowych.

LA ÚNICA

Firma specjalizująca się w produkcji posiłków do cateringu zbiorowego w szkołach i jednostkach społecznej opieki zdrowotnej.

BEER TABLE

Firma z siedzibą w Nowym Yorku z największą liczbą lokali, w których można skosztować wielu gatunków piwa rzemieślniczego..

bottom of page